POČÁTEK MANUFAKTURY

Návod na sestavení hvězdy z roku 1898: Návod znázorňuje složení Herrnhutské hvězdy s plechovou kostrou. Plechové kostry a rámečky tehdejších hvězd vyráběl herrnhutský klempířský mistr Krautwurst, špice slepovaly ženy v Domě bratrů a připravovaly je k expedici.

1897


Obchodník Pieter Hendrik Verbeek vymyslel na konci 19. století první stabilní skládací hvězdu. Novinkou na této hvězdě byla plechová kostra s drážkami, do nichž se zasouvaly papírové špice s plechovými rámečky. Díky tomuto vylepšení se daly hvězdy poprvé expedovat složené a nejprve je prodávali v misijním knihkupectví v Herrnhutu.


Pieter Hendrik Verbeek (1863-1935)

Založení manufaktury na výrobu hvězd je úzce spjato se jménem neúnavného knihkupce a obchodníka s hudebninami Pietera Hendrika Verbeeka, který ve svém knihkupectví prodával první hvězdy. Verbeek byl až do své smrti společníkem manufaktury na výrobu hvězd, v roce 1925 se společníkem stal jeho syn Harry.


Prospekt z roku 1898

1898


Špice se nabízely v pěti barvách (bílá, žlutá, červená, zelená a modrá), z nichž bylo možné složit jedenáct kombinací. Hvězdy byly dodávány ve dvou velikostech – 56 cm a 80 cm. Kromě toho si zákazníci mohli objednat kované uchycení na zeď.


Návod k použití pro nové provedení Herrnhutských hvězd, kolem roku 1927

1925

Pravá pouze s 25 špicemi


Verbeek v následujících letech zdokonaloval způsob konstrukce, založil společnost „Stern-Gesellschaft mbH Herrnhut“ a v roce 1925 přihlásil k patentování první hvězdu bez nosné kostry. Tento model již odpovídá dnešní běžné konstrukci se 17 čtyřbokými a 8 trojbokými špicemi. Tehdy ale byly špice ještě spojovány pomocí plechových rámečků. Samonosná konstrukce usnadnila sériovou výrobu, expedici a odbyt a poskytla velmi dobré předpoklady pro uplatnění na světovém trhu. Už po krátké době byly plechové rámečky nahrazeny šedými rámečky z lepenky a pro sestavení byly použity spony.


Reklamní leták na látková stínidla na lampy: Velký úspěch látkových stínidel na lampy ve 30. letech 20. století kompenzoval z politických důvodů klesající zahraniční prodej.

TŘICÁTÁ LÉTA 20. STOLETÍ

Pohnutá léta


V roce 1925 byla založena společnost „Stern-Gesellschaft mbH Herrnhut“. Jejími společníky byli podnikatel Pieter Hendrik Verbeek, misijní odbor Jednoty bratrské a firma Abraham Dürninger & Co. Nejpozději tímto okamžikem začala proměnlivá historie dnešní společnosti Herrnhuter Sterne GmbH, která sahá přes znárodnění v roce 1950 a zpětný převod v roce 1968 až po nové založení firmy v devadesátých letech 20. století.


PADESÁTÁ LÉTA 20. STOLETÍ

Hvězdy ve znárodněném podniku

V roce 1950 byla společnost Stern GmbH znárodněna a od roku 1951 vystupovala pod jménem VEB Oberlausitzer Stern- und Lampenschirmfabrik (Znárodněná hornolužická továrna na výrobu hvězd a stínidel na lampy). Když ruční výroba, a ještě k tomu hvězd, přestala zapadat do obrazu socialistické průmyslové výroby, bylo rozhodnuto o jejím postoupení. Došlo k transakci, která byla na tehdejší dobu neobvyklá, a to k převodu zpět na Jednotu bratrskou. Obchodní situace však zůstala prekérní. I nový podnik totiž podléhal státnímu plánování.


Budova společnosti 1991 - 2010

OD ROKU 1991

Nový začátek


Změna ekonomické a politické situace po roce 1989 umožnila manufaktuře Herrnhuter Sterne nový začátek jako společnosti s ručením omezeným, která odvážně vstoupila na trh s 23 zaměstnanci v roce 1991. Především bylo nutné znovu vybudovat odbyt. Také se ale začaly používat nové materiály a modernizovat výrobní procesy.


Budova manufaktury Herrnhuter Sterne

OD ROKU 2010

Nová manufaktura


Od roku 2010 se v nové manufaktuře nachází pod jednou střechou výroba i předváděcí dílna. V moderních výrobních prostorách manufaktury Herrnhuter Sterne skládají a slepují pilné ruce pracovnic malé a velké špice pro známé Herrnhutské hvězdy, které se dodnes vyrábějí tradičně ručně.


Historie Vzniku Dozvědět se více
Manufaktura dnes Dozvědět se více
Stammhaus Dozvědět se více