MINULOST

Christian David porazil první strom: 17. června 1722 porazil Christian David první strom pro novou osadu Herrnhut

1722

Osídlení

V roce 1722 hrabě Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (Mikuláš Ludvík, hrabě z Zinzendorfu) na svém panství Berthelsdorf v Horní Lužici poskytl azyl náboženským uprchlíkům z Moravy. Od 16. století byly v rámci protireformace pronásledovány protestantské církve v Habsburské monarchii, především v oblasti Čech a Moravy. Část z nich se proto vystěhovala do luteránského Saska. Přistěhováním prvních dvou rodin byl položen základní kámen pro rychle vzrůstající osadu Herrnhut (Ochranov).


Mapa znázorňuje místa původu a cestu, po které první moravští migranti v roce 1722 utíkali do Horní Lužice.

1732

Migrace do Herrnhutu (1722-1732)


Mapa znázorňuje místa původu a cestu, po které první moravští migranti v roce 1722 utíkali do Horní Lužice. Většina z nich prchala z oblastí Čech a Moravy, které byly pod vládou Habsburků silně rekatolizovány, někteří přišli také ze Slezska, Skandinávie a z Německé říše.


Herrnhut v roce 1753: ručně kolorovaná kresba

1755

Pohled na Herrnhut


Centrum Herrnhutu tvořilo dnešní náměstí Zinzendorfplatz se Sborovým sálem a sborovými domy: Dům sester, Dům bratrů a Dům vdov, na které se napojovaly obytné domy a obchody rodin. V popředí vpravo je znázorněno pohřebiště Gottesacker nacházející se severovýchodně od centra.


Mapa misijních oblastí

1732

Činnost misionářů


Již v roce 1732, krátce po založení obnovené Jednoty bratrské, vyslali bratři a sestry ze svých řad misionáře do odlehlých oblastí světa. Jejich cílem bylo šíření poselství křesťanství, které herrnhutští chápali jako rovnost všech lidí. Vzdělání a péči byl v každodenní misijní činnosti přisuzován velký význam.


Misijní škola v Rungwe, východní Afrika (dnes Tanzánie): Jako učitel zde působí misionář Eduard Klautzsch.

ZAČÁTEK 19. STOLETÍ

Působení misie


Z působení misie dnes vznikla celosvětová církev se samostatnými provinciemi v Africe, Asii, Americe a Evropě. Mimo Německo se také nazývá „Moravská církev“, „Moravian Church“ nebo „Iglesia Morava“. Dnes má obnovená Jednota bratrská v Německu asi 6 000 členů, většina z celkového počtu asi 1 040 500 jejích členů ve světě však žije v Africe, v Severní a Střední Americe a v Karibiku. Hlavní sídlo má ale evangelická Jednota bratrská nadále v Herrnhutu.


HISTORIE VZNIKU

Herrnhutské hvězdy

Pedagogický ústav v Niesky

19. STOLETÍ

Původ všech vánočních hvězd

Herrnhutská hvězda, známá též jako Ochranovská hvězda, která vznikla před více než 160 lety v prostředí obnovené Jednoty bratrské v Herrnhutu (Ochranov), je považována za pramáti všech vánočních hvězd. První hvězda z papíru a lepenky zazářila počátkem 19. století v internátních pokojích obnovené Jednoty bratrské. Na internátech žily v 19. století především děti misionářů. Jelikož byly životní poměry v misijních oblastech často nepříznivé, posílali rodiče své děti, jakmile dosáhly školního věku, zpátky do vlasti Pod ochranou Jednoty bratrské se dětem dostalo výchovy a vzdělání.


Karte der Schulstandorte: Die größte Ausdehnung hatte das Schulwerk im 19. Jahrhundert, an dessen Ende die deutsche Unitätsprovinz 6 Knabenanstalten,10 Mädchenanstalten und 20 Ortsschulen sowie das Pädagogium in Niesky zählte.

Das Schulwerk der Brüder-Unität


Das Schulwerk der Brüder-Unität genoss schon früh einen so guten Ruf, dass die Herrnhuter in überregionalen Anzeigen darum bitten mussten, Kinder keinesfalls unangemeldet in ihre Schulen zu entsenden. Die Schulen waren und sind Spiegelbild der Gesamtverfassung der Brüder-Unität und zeichnen sich durch die Einheit von religiöser, sozialer und naturkundlich-praktischer Erziehung und Bildung aus.


Schulklasse beim Schmücken der Internatsstube

Mitte des 19. Jhd.

Ein Stern gegen das Heimweh


Das Zuhause ersetzen konnten diese Schulheime natürlich nicht. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit war die Trennung von den Eltern sehr schmerzhaft. So kam der Stern als Symbol für die biblische Geschichte ganz recht. Ein Erzieher nutzt den Stern im Mathematikunterricht als Vorlage, um ein besseres geometrisches Verständnis zu vermitteln. Er ließ die Internatskinder Sterne aus verschiedenen geometrischen Formen bauen und diese schmückten später damit Ihre Internatsstuben. Die ersten Sterne trugen dabei die Farben weiß /rot - weiß für die Reinheit und rot für das Blut Jesus Christus. Fortan bastelten die Kinder stets am 1. Sonntag im Advent ihre Sterne und trugen damit diesen Brauch in ihre Familien.